Spływy kajakowe Drawa
   Strona główna -

Spływy kajakowe Korytnicą

Spływ kajakowy Korytnicą


Spływy kajakowe Korytnicą
Spływ kajakowy Korytnicą, to wyprawa kajakowa jednym z najdłuższych lewych dopływów rzeki Drawy. Długość rzeki wynosi 43 kilometry. Źródła rzeki Korytnicy znajdziemy w okolicy miasteczka Mirosławiec. Rzeka nie jest spływalna w swoim górnym biegu. Liczne budowle hydrotechniczne w postaci młynów wodnych i jazy rzeczne skutecznie utrudniają spływy. Spływ kajakowy Korytnicą najlepiej rozpocząć w okolicy Mirosławca lub we wsi stara Korytnica. Cały szlak kajakowy Korytnicy liczy około 38 kilometrów. Rzeka polecana na spływy dwudniowe i spływy trzydniowe, a od ujścia, kontynuując dalej spływ Drawą, możemy zorganizować dłuższą wycieczkę kajakową zakończoną w Krzyżu. Szlak kajakowy Korytnicy jest bardzo dobrze oznakowany, a także posiada infrastrukturę ułatwiającą spływ. Wzdłuż całego biegu rzeki znajdziemy jedynie leśne pola namiotowe i tylko we wsi Nowa Studnica oraz Nowa Korytnica będzie możliwość uzupełnienia zapasów wody pitnej. Spływ Korytnicą zakończymy w Bogdance, gdzie rzeka wpada do Drawy.
Szlak kajakowy Korytnicy wiedzie przez tereny o dużych walorach estetycznych i przyrodniczych. Brzegi rzeki na całej długości porośnięte są borami olchowymi i sosnowymi , a tylko nieliczne fragmenty szlaku kajakowego Korytnicy znajdują się na obszarach łąkowych. Licznie występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Spotkamy zimorodki, czaple, gatunki jeleniowatych, a w nurcie rzeki pstrągi i lipienie.
Spływ Korytnicą daje możliwość obcowania z pierwotną przyrodą, która nie została jeszcze objęta ochroną Drawieńskiego Parku Narodowego.
Do głównych dopływów Korytnicy należą rzeki Kamionka, Setnica i Młynówka. Dopływy te nie nadają się do uprawiania turystyki kajakowej.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies)