Polityka Prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników przez Centrum Turystyczne Arbruka Izabela Tuziak, Borowo 6, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP 6740001324, REGON 330554160 oraz sposób ich przetwarzania.

Polityka Prywatności została utworzona by zadbać o Twoją prywatność. Skontaktuj się z nami jeżeli masz jakieś pytania lub problemy dotyczące wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, a z chęcią pomożemy. Kontaktowy adres e-mail: arkadia@arbruka.com

Korzystając z tej strony oraz naszych usług godzisz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z poniższą Polityką Prywatności.

Spis Treści

 1. Definicje używane w Polityce Prywatności
 2. Zasady ochrony Danych Osobowych jakich przestrzegamy
 3. Jakie masz prawa odnośnie Twoich Danych Osobowych
 4. Jakie Dane Osobowe zbieramy
 5. Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe
 6. Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe
 8. Informacje dotyczące plików cookies
 9. Informacje kontaktowe

Definicje

Dane Osobowe – wszelkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie dowolnej osoby fizycznej.
Przetwarzanie – wszelkie operacje wykonywane na Danych osobowych lub zbiorach Danych Osobowych.
Podmiot Przetwarzania Danych – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są Przetwarzane.
Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
We/us (either capitalized or not) –

Zasady ochrony Danych Osobowych

Przestrzegamy następujących zasad ochrony Danych Osobowych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z prawem. Zawsze rozważamy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania na żądanie.

 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania przetwarzania są zgodne z celem, dla którego zebrano dane osobowe.

 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnych danych. Gromadzimy i przetwarzamy minimalną ilość Danych Osobowych wymaganych do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone w czasie. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.

 • Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa Podmiotów Przetwarzania Danych

Podmiot Przetwarzania Danych na następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że ​​masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane oraz jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że ​​masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie i o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zgromadzonych Danych Osobowych.

 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że ​​masz prawo do żądania poprawienia lub usunięcia swoich Danych Osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – co oznacza, że ​​w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie Twoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że ​​w określonych okolicznościach mają Państwo prawo ograniczyć Przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 6. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że ​​w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się Przetwarzaniu Danych Osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że ​​masz prawo sprzeciwić się automatycznemu Przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym Przetwarzaniu. To prawo można wykonywać, gdy wynik profilowania wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na Ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, w dowolnym innym formacie.

 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w oparciu o prawa dostępu, podamy powód, dla którego to zrobiliśmy. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany sposobem, w jaki rozpatrzono Twoją prośbę, skontaktuj się z nami.

 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że ​​masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać dowolną zgodę na Przetwarzanie swoich Danych Osobowych.

Dane jakie zbieramy

Informacje, które nam udostępnisz
Może być to Twój adres e-mail, imię, dane rozliczeniowe, adres domowy itd. – są to informacje niezbędne do świadczenia przez nas usług, w skład których wchodzi między innymi zamówienie ubezpieczeń turystycznych dla wszystkich członków spływów.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zgromadziły na Twój temat z innych względów prawnych.

Informacje zbierane automatycznie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład adres IP itp. Informacje te służą poprawie jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów, potwierdzając, że mają podstawy prawne do udostępniania nam tych informacji. Są to informacje, które przekazałeś im bezpośrednio lub które zgromadzili na Twój temat w inny, zgodny z prawem sposób. 

Informacje dostępne publicznie
Możemy gromadzić na Twój temat informacje, które są dostępne publicznie.

Jak wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu:

 • świadczenia Ci naszych usług. Uwzględnia to przede wszystkim kontaktowanie się z Tobą w celu ustalenia szczegółów oferty, powiadamianie Cię o wszelkich zmianach w usłudze, zapewnienie Tobie oraz innym członkom spływów ubezpieczenia turystycznego przygotowanie odpowiednich umów.
 • poprawienia jakości naszych usług
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz/lub umowy

Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz/lub na podstawie udzielonych zgód.

W związku z podpisywaniem umowy oraz wypełnienia zobowiązań z niej wynikających Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • w celu zidentyfikowania Cię
 • w celu świadczenia usług
 • w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej oferty i jej warunków

Ze względu na uzasadniony interes przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • w celu przesłania spersonalizowanej oferty
 • w celu zarządzania i analizowania naszej bazy klientów w celu poprawienia jakości świadczonych usług, ich zakresu oraz dostępności

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • w celu wysyłki newsletterów oraz ofert
 • w celach określonych w poszczególnych zgodach, które zostały nam udzielone

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub użycia Twoich Danych Osobowych dla opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych Danych Osobowych i ich wykorzystania. Będziemy wykorzystywać dane wykraczające poza zakres niniejszych Zasad wyłącznie w przypadku ich anonimizacji. Zapisujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak to konieczne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale nie dłużej niż **********

Możemy Przetwarzać Twoje Dane Osobowe w dodatkowych celach, które nie zostały określone w Polityce Prywatności, ale są zgodne z oryginalnym celem, dla którego były zebrane. W tym celu zapewniamy:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest adekwatny do dalszego przetwarzania
 • dalsze przetwarzanie nie zaszkodzi twoim interesom

 • Przetwarzanie będzie objęte odpowiednią ochroną Danych Osobowych

Będziemy Cię informować o każdym dalszym Przetwarzaniu Danych Osobowych i celach w jakich Dane Osobowe będą przetwarzane.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

W niektórych wypadkach Twoje Dane Osobowe są przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia usług. W szczególności dotyczy to usług związanych z zapewnieniem miejsc noclegowych oraz wyżywienia.

Pracujemy wyłącznie z partnerami, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych. .Ujawniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje Dane Osobowe

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W razie potrzeby używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych słabości i ataków.

Mimo że staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i aby pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Dzieci

Nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od Dzieci. Dane dotyczące Dzieci zbieramy od osób uprawnionych do ich przekazywania w celu świadczenia usług. W szczególności dotyczy to wykupu ubezpieczeń turystycznych oraz organizacji obozów przeznaczonych dla Dzieci. 

Pliki cookies i inne technologie, które wykorzystujemy

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które pomagają w działaniu witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje ciasteczka na poziomie przeglądarki.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że ​​korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas ich uzupełniania.
 • Analityczne pliki cookies – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług
 • Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te ciasteczka pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz także kontrolować pliki cookie innych firm, korzystając z platformy ochrony prywatności, takiej jak optout.aboutads.info lub youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności, którą możesz przejrzeć tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

Informacje kontaktowe

Organ nadzorczy: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

https://www.uodo.gov.pl/ 

606-950-000

Zmiany w Polityce Prywatności

Zachowujemy prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data ostatniej modyfikacji – 2023.07.05.