Spływy kajakowe Korytnica – dla kogo?

Spływ kajakowy rzeką Korytnicą

Korytnica to idealna rzeka na weekendową wyprawę kajakową. Jej długość oraz niewielki stopień trudności sprawiają, że jest ona doskonała nawet dla początkujących kajakarzy. Rzeka jest szczególnie polecana na spływy rodzinne dla osób, które już dobrze znają szlak Drawy i chciałby popłynąć nową trasą.

Odcinki Korytnicy – charakterystyka rzeki

Spływ kajakowy Korytnicą, to wyprawa kajakowa jednym z najdłuższych lewych dopływów rzeki Drawy. Długość rzeki wynosi 43 kilometry. Źródła rzeki Korytnicy znajdziemy w okolicy miasteczka Mirosławiec. Rzeka nie jest możliwa do spływania w swoim górnym biegu. Liczne budowle hydrotechniczne w postaci młynów wodnych i jazy rzeczne skutecznie utrudniają spływy.

Spływ kajakowy Korytnicą najlepiej rozpocząć w okolicy Mirosławca lub we wsi stara Korytnica. Cały szlak kajakowy Korytnicy liczy około 38 kilometrów. Rzeka polecana na spływy dwudniowe i spływy trzydniowe, a od ujścia, kontynuując dalej spływ Drawą, możemy zorganizować dłuższą wycieczkę kajakową zakończoną w Krzyżu.

Szlak kajakowy Korytnicy jest bardzo dobrze oznakowany, a także posiada infrastrukturę ułatwiającą spływ. Wzdłuż całego biegu rzeki znajdziemy jedynie leśne pola namiotowe i tylko we wsi Nowa Studnica oraz Nowa Korytnica będzie możliwość uzupełnienia zapasów wody pitnej. Spływ Korytnicą zakończymy w Bogdance, gdzie rzeka wpada do Drawy.

Szlak kajakowy Korytnicy wiedzie przez tereny o dużych walorach estetycznych i przyrodniczych. Brzegi rzeki na całej długości porośnięte są borami olchowymi i sosnowymi , a tylko nieliczne fragmenty szlaku kajakowego Korytnicy znajdują się na obszarach łąkowych. Licznie występują rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Spotkamy zimorodki, czaple, gatunki jeleniowatych, a w nurcie rzeki pstrągi i lipienie. Spływ Korytnicą daje możliwość obcowania z pierwotną przyrodą, która nie została jeszcze objęta ochroną Drawieńskiego Parku Narodowego.

Do głównych dopływów Korytnicy należą rzeki Kamionka, Setnica i Młynówka. Dopływy te nie nadają się do uprawiania turystyki kajakowej.